Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Související odkazy

 Kde lze najít předpisy, kterými se řídí státní investoři v resortu dopravy:

 

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu