Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Kontakt

Dopravní federace nevládních neziskových organizací o.s.
 
Lublaňská 398/18
120 00 Praha 2
IČ: 27041816

Telefon:
+420 605 859 515 (projekt Průhledná doprava)
+420 603 207 249 (předseda Rady DF)

 
 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu