Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Novinky

Iniciativa Průhledná doprava přispěla k přípravě nominačního zákona a navrhla ministru dopravy jak zlepšit přípravu dálnic

29.07.2016 / 3 studie, desatero problémů a doporučení či výzva ministrovi dopravy – to jsou některé výsledky více než rok trvajících snah iniciativy Průhledná doprava. Některé návrhy se setkaly s kladnou odezvou a opatření se již zavádějí do praxe. Prostřednictvím Analýz a doporučení ke zlepšení procesu nominací a vlastnické politiky státu vůči svým podnikům a organizacím pak Průhledná doprava přispěla také ke schválení věcného záměru zákona o nominačním procesu vládou v červnu tohoto roku.

Iniciativa Průhledná doprava navrhuje pravidla pro správce dopravních staveb

26.07.2016 / Správce stavby nebo také projektový manažer je významná funkce při výstavbě dopravních staveb. Předpokládají ji mezinárodní smluvní vzory FIDIC (1), podle kterých se v ČR staví např. dálniční tahy. V českých podmínkách má však správce stavby poněkud jiné postavení, než právě FIDIC doporučuje. To v praxi přináší řadu otazníků nad kvalitou řízení výstavby dálnic u nás. Navíc se čeští správci staveb nezřídka dostávají do střetů zájmů, což dokládají i případové studie vybraných dopravních staveb zpracovaných v rámci iniciativy neziskových organizací Průhledná doprava (2).

Deset dopravních staveb se vyhne novým posudkům EIA. O výjimkách rozhodnou poslanci v zákoně

28.06.2016 / Poslanci v nejbližších dnech projednají vládní novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ta pro 10 dopravních staveb zavádí výjimku z posouzení a vyřazuje z něj obce a veřejnost. Odůvodněním je pomalé povolování strategických dopravních staveb. Současný návrh je však v rozporu s českou Ústavou a evropskou legislativou a hrozí tak pozastavení financování z evropských fondů.

Vláda projedná výjimku z EIA u 11 nejdůležitějších dopravních staveb

10.05.2016 / Ministři budou zítra jednat o speciální novele zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Jejím účelem je 11 nejdůležitějším dopravním stavbám udělit rychle ověřovací stanovisko a nečekat na nový posudek EIA. Vládní návrh je ovšem v přímém rozporu s evropskou legislativou, popírá její smysl i cíl. To může být důvodem pro zastavení financování staveb z fondů EU. Pokud vláda novelu schválí, plánuje ji předložit poslancům na mimořádné schůzi ke schválení ve zrychleném režimu koncem května.

Výzva Průhledná doprava pro ministra Ťoka: Investice do velkých dopravních staveb potřebují změnu!

12.04.2016 / Výzva Průhledná doprava pro ministra dopravy, kterou dnes zveřejňují nevládní organizace Dopravní federace a Oživení, ukazuje na vybrané problémy při přípravě a realizaci dopravních staveb v ČR a možnosti jejich řešení, která lze v krátké době realizovat.

Prezentace ze semináře o vzniku dopravních staveb

11.10.2015 / Společně s organizacemi Frank Bold, Oživení a Naši politici jsme uspořádali seminář pro neziskový sektor o problémech při vzniku velkých dopravních staveb. Prezentace, které byly na semináři předneseny, si můžete stáhnout z našeho webu.

Za spravedlivé rozhodování o stavbách

02.10.2015 / Nadace Via a Zelený kruh vyzývají k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů. Výzva se nemalou měrou dotýká dopravních staveb, které svým vlivem na životní prostředí stojí na prvních místech. Dopady neblahého stavu rozhodování a připravované legislativní změny (nový stavební zákon, změny zákona o EIA, zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury a dalších souvisejících zákonů) se ve velké míře dotýkají samozřejmě také dopravních staveb a jejich transparentního, efektivního participačního procesu se všemi potřebnými účastníky.

Neziskové organizace varují: Stavba úseku dálnice D1 u Přerova je špatně připravená

05.08.2015 / Osmiletým zpožděním, nekvalitní projektovou dokumentací, krátkou dobou záruky na dílo, dozorem stavby, který je ve střetu zájmů - tak začala stavba nového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Příčiny problémů vidí neziskové organizace především v nekompetentnosti investora a nepřipravenosti stavby. Výsledkem může být prodlužování doby výstavby, nízká kvalita a vysoké náklady stavby.

Ministryně Šlechtová navrhuje neprůhledné rozhodování o stavbách

31.07.2015 / Návrh Ministerstva pro místní rozvoj na zásadní novelu stavebního zákona zavádí řadu složitých výjimek a nových úředních postupů, kterými komplikuje rozhodování, snižuje jeho průhlednost, výrazně omezuje práva občanů a posiluje postavení kontroverzních autorizovaných inspektorů. Ekologické organizace varují, že výsledkem bude zmatek, nejistota a v konečném důsledku zpomalení rozhodování a spousta soudních sporů.

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu