Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Výzva Průhledná doprava ministrovi dopravy

Investice do velkých dopravních staveb potřebují změnu!

Resort dopravy hospodaří ročně s jedním z nejvyšších investičních rozpočtů. Zároveň se však dlouhodobě potýká s problémy v oblasti investic do dopravních staveb, ať již jde o výběr projektů, jejich přípravu, proces veřejných zakázek či realizaci. Problémy se ve velké míře týkají i častých personálních výměn na nejvyšších postech i v nižších funkcích, personální nestability organizací, netransparentnosti a neujasněnosti řízení a zadávání úkolů podnikům a organizacím podřízeným státu.

Neziskové organizace sdružené v Dopravní federaci NNO na základě zjištění a případových studií identifikovaly desítku problematických oblastí, které je potřeba v oblasti výběru, přípravy a realizace dopravních staveb řešit a zlepšit. Jsou shrnuty v Desateru problémů a opatření potřebných k zavedení dobré správy v investicích Ministerstva dopravy.

Pět oblastí z Desatera, kde lze změny provést relativně rychle, je předmětem Výzvy Průhledná doprava, která pro dopravní stavby navrhuje:  

Výzva ke stažení (PDF)

(Druhá část výzvy je zaměřena na potřebu zavedení vlastnické politiky a zlepšení procesu nominací do orgánů státem vlastněných podniků a podřízených organizací.)

Vyzýváme ministra dopravy, aby se s obsahem výzvy seznámil a zajistil či se zasadil ve vládě, aby byla doporučení uvedena do praxe!

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu