Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Vlastnická politika MD

Má stát vlastnickou politiku a uplatňuje dostatečně vlastnická práva vůči svým podnikům a organizacím?
Jak probíhají nominace do kontrolních orgánů státních organizací a podniků? Kdo jsou lidé, kteří jsou členy?
Nabízíme doporučení Ministerstvu dopravy pro zavedení dobré správy a řízení státních podniků a podřízených organizací, pro větší transparentnost nominací.
Novinky
Dokumenty

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.