Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

O projektu

Resort dopravy v čele s ministerstvem dopravy (MD) hospodaří s jedním z největších podílů na veřejných prostředcích. Zároveň je jedním z největších příjemců evropských dotací. MD spolu se svými investorskými organizacemi (ŘSD, SŽDC, ŘVC) tak zákonitě patří i mezi největší zadavatele veřejných zakázek v ČR.

Stále znovu se však setkáváme se závažnými problémy a kontroverzemi při výběru, přípravě i realizaci dopravních staveb, s nekvalitním a netransparentním zadáváním veřejných zakázek a nedostatečným projektovým řízením.

Resort dopravy provází časté personální výměny na nejvyšších postech i v nižších funkcích, problémy při dosazování lidí do rozhodovacích funkcí, či při výkonu „vlastnických práv“ vůči několika významným státním podnikům a akciovým společnostem s majetkovou účastí státu.  Narážíme na nedostatečnou otevřenost institucí vůči veřejnosti.

Tyto problémy oslabují schopnost vybrat, připravit a postavit takové dopravní projekty, které náš stát skutečně potřebuje, budou realizovány hospodárně, efektivně a transparentním procesem, a jsou dostatečně připravené.

Co chceme změnit a proč

V důsledku výše uvedeného stavu, na základě zdokumentování a analýzy konkrétních procesů a také na základě vlastní zkušenosti s prosazováním změn v rozhodování ministerstva dopravy, je naší snahou navrhnout a předložit soubor opatření pro změnu procesů na Ministerstvu dopravy a v jemu podřízených institucích a společnostech. Navrhneme jak zavést principy dobré veřejné správy, mezi které patří transparentní vlastnická politika a nominační procesy, otevřené zadávání veřejných zakázek, hospodárné a efektivní plánování i příprava a realizace dopravních staveb.

Projekt Průhledná doprava (Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách ministerstva dopravy), podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů prostřednictvím NROS, proto sleduje a dokumentuje kvalitu a efektivitu projektového řízení vzhledem k přípravě a realizaci investic do dopravní infrastruktury. Druhou sledovanou oblastí je vlastnická politika ministerstva dopravy vykonávaná vzhledem k jeho podřízeným organizacím a společnostem a nominační proces.

Výsledky projektu

Výsledkem bude přehled aktuální situace, problémů a souhrn opatření, které je v resortu potřeba učinit, aby došlo ke změně. Návrhy a opatření pro transparentní vlastnickou politiku a nominační procesy, otevřené zadávání veřejných zakázek, hospodárné a efektivní plánování či přípravu a realizaci dopravních staveb, v průběhu projektu také představíme a nabídneme kompetentním orgánům.

Jednotlivé výstupy projektu a novinky najdete ve dvou tématických sekcích tohoto webu: Vlastnická politika MD a Vznik dopravní stavby.

Kdo projekt realizuje

Projekt v letech 2014-2016 realizuje Dopravní federace NNO v partnerství s Naši politici, o.s. a ve spolupráci s Oživení o.s. a Frank Bold Society.

Dopravní federace NNO o.s. – sdružuje ekologické a protikorupční organizace s cílem prosadit moderní koncepci dopravy a vytvořit prostor pro zdravý a bezpečný život občanů. Zaměřuje se zejména na opatření s celostátním dopadem, jako je podoba mýtného systému pro nákladní dopravu či způsob, jakým stát plánuje dopravní infrastrukturu a utrácí za její výstavbu. Byla založena v roce 2006.

Naši politici, o.s. – se zaměřují na monitoring střetu zájmů a případné korupce, klientelistických vazeb či nehospodárnosti na úrovni třetích osob,  investigativní činnost.

Oživení, o.s. –  se věnuje propagaci udržitelného rozvoje, potírání systémové korupce a nehospodárného jednání ve veřejné správě a zvyšování transparentnosti veřejného sektoru. Bylo založeno v roce 1997.

Frank Bold – poskytuje vysoce etické právní služby, chrání klienty před nezákonnými zásahy státu, zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí. (bývalý Ekologický právní servis).

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu