Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Případové studie dopravních staveb

Dopravní federace společně s Oživením zpracovala 3 případové studie veřejných zakázek na úseky dálnic D1 a D3. Každá ze staveb je jiná, ať již jde o dobu soutěže, finanční náročnost, počet uchazečů, předmět zakázky atd. Dohromady pak podávají jistý obraz o způsobech a problémech zadávání zakázek a zároveň přípravy a realizace velkých dopravních staveb státním investorem ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic. Na základě studií i dalších zdrojů pak vznikl soubor problémů a doporučení v podobě Výzvy a Desatera.

Kvalita přípravy a realizace stavby záleží do velké míry právě na procesech, které probíhají na ŘSD. Podívali jsme se tedy, jak tento státní investor funguje, jak probíhá příprava stavby a proces veřejných zakázek, jakým způsobem je stavba realizována po stránce projektového řízení. Studie také nabízejí pohled na roli jednotlivých aktérů stavby: zadavatele, projektanta, správce stavby, TDI, autorský dozor či kontrolu SFDI. Vysvělují, jaké mohou vznikat střety zájmů. 

Součástí každé studie jsou základní informace o stavbě či přehled hlavních zjištění. Na závěr je přiložena chronologie stavby, přehled souvisejících zakázek (pokud bylo zjistitelné) a slovník zkratek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava, zadání i samotný proces veřejné zakázky na zhotovitele stavby je ve středu našeho zájmu, neboť právě zde se nastavují konkrétní podmínky, za kterých stavba vznikne: kritéria pro uchazeče – stavební firmy, kritéria výběru vítěze, jaká bude skutečná záruka a cena, jak budou nastaveny smluvní podmínky. Studie uvádějí i některé  související veřejné zakázky na další služby a ukazují, zda je kontrola stavby nezávislá, jaké další náklady tato stavba měla či bude mít a zda jsou opodstatněné.  

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu