Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Seminář o problémech vzniku dopravních staveb

Dopravní federace ve spolupráci s organizacemi Oživení, Naši politici a Frand Bold uspořádala dne 7. 10. 2015 seminář s názvem:

Velké dopravní stavby: Problémy a rizika jejich plánování, přípravy a realizace. Možnosti právní obrany a medializace kauzy

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka s programem semináře

 

Prezentace Úvod do tématu: Výběr, příprava a realizace dopravních staveb v ČR, projekt Průhledná doprava.

Dopravní federace

a. Co se děje v jednotlivých fázích vzniku dopravní stavby, kdo jsou hlavní aktéři.
b. Základní problémy vzniku dopravních staveb v ČR.
c. Projekt Průhledná doprava.

 

Prezentace Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění.

Frank Bold

a. Úvod do přípravy a povolování dopravních staveb.
b. Strategie v resortu dopravy.
c. Územní plány (v ČR, krajích, obcích)
d. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Co je nového od dubna 2015.
e. Povolovací řízení (územní, stavební a další řízení).
f. Interakce s rezortem dopravy.

 

Prezentace Jaká mají být pravidla pro rozhodování o stavbách?

Zelený kruh

 

Prezentace Hlavní rizika procesu přípravy, veřejné soutěže a realizace stavebních zakázek.

Oživení

a. Úvod do právní úpravy veřejných zakázek.
b. Korupční rizika v projektovém cyklu zakázky.
c. Způsoby obcházení zákona o veřejných zakázkách u liniových staveb.
d. Praktické příklady rizik a obcházení zákona z praxe Oživení a z případových studií úseků dálnic D1 0137 (Přerov - Lipník nad Bečvou), D3 (Tábor - Veselí nad Lužnicí) a modernizované D1 úseku 21 (Lhotka - Velká Bíteš).


Prezentace Jak na medializaci kauzy, se zaměřením na identifikaci korupčních rizik.

Naši politici

a. Identifikace korupčních rizik jako další cesta k medializaci kauzy
b. Efektivní využití dostupných informačních zdrojů

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu