Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Situace v dozorčích radách se bez zásahu ministra neobejde

Společná tisková zpráva Dopravní federace NNO, Frank Bold a Naši politici 

čtvrtek 30.6.2016

Manažer zodpovědný za podezřelé zakázky, trestně stíhaný politik či úředník ve střetu zájmů. V  Českých drahách a jejich dceřiné společnosti ČD Cargo končí často nepříliš důvěryhodní lidé. Nevládní organizace navrhují ministerstvu dopravy nečekat na nový zákon, který stejně většinu problémů nevyřeší.

Přesně před týdnem vláda schválila věcný záměr zákona o nominacích (1), který počítá i s vybudováním nového výboru pro posuzování kandidátů do dozorčích rad. Nevládní organizace sdružené v iniciativě Průhledná doprava (2) ale vyzývají Ministerstvo dopravy, aby na nový zákon nečekalo a připravilo vlastní řešení pro obsazování svých dozorčích rad. Návrhy opatření a doporučení v podobě Výzvy Průhledná doprava organizace ministrovi předložily již v únoru tohoto roku (3).

Možné přijetí zákona může trvat ještě dlouho (návrh zákona má být předložen vládě do konce tohoto roku a poté musí být projednán parlamentem) a navíc řadu problémů ani řešit nebude, například personální nominace do ČD Cargo. ČD Cargo jako dceřiná společnost pod nový zákon spadat nebude, přitom ale svým významem zdaleka předčí řadu jiných státem vlastněných podniků, které se pod literou zákona ocitnou,“ upozorňuje Petr Bouda z organizace Frank Bold.

Nevládní organizace upozorňují na řadu personálních nominací, které jsou z jejich hlediska přinejmenším problematické. Uvádí je i analýzy iniciativy Průhledná doprava (4) či studie k personální politice vlády zveřejněná organizací Naši Politici a Nadačním fondem proti korupci v červnu 2016 (5).

Do dozorčí rady Českých drah například vyslalo ministerstvo dopravy Vojtěcha Kocourka, jenž mohl být ve střetu zájmů. Od Správy železniční a dopravní cesty, kde byl předtím náměstkem, získávala firma vedená jeho synem zakázky. A další kontrakty šly právě od Českých drah, do jejichž dozorčí rady Kocourek starší následně zamířil.

Michal Voda z organizace Naši Politici k tomu uvádí: „Nevládní organizace netouží pasovat se na soudce rozhodující o tom, kdo v dozorčí radě má být a kdo ne. To je politická odpovědnost ministra. Problém je ale v tom, že ministerstvo ani vládní výbor často nemají důležité informace.

Takový případ nastal podle Vody například při jmenování Tomáše Révésze do dozorčí rady Českých drah. Média těsně před projednáváním kandidatury zmínila několik let starou kauzu netransparentní veřejné zakázky na informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu, v jehož čele Révész stál. Vládní výbor se pak Révésze na kauzu ptal a než jej do funkce schválil, nechal si případ vysvětlit.

Až sem je to v pořádku, výbor byl informovaný a na svou odpovědnost kandidaturu schválil. Horší ale je, že toto byla jen jedna z Révészových kauz. O těch ostatních se nepsalo, a tak o nich výbor nevěděl a nezeptal se na ně,“ upozornil Voda. Šlo například o podezření na další předraženou zakázku za 72 milionů korun na monitorovací systém dotací zadanou bez výběrového řízení. Nebo případ, kdy Révész odmítl spolupracovat s kontrolou ministerstva zemědělství zaměřenou na odměňování pracovníků SZIF.

Problematické případy se podle nevládních organizací týkají i ČD Cargo. Tamní výbor pro audit, který má zajišťovat nezávislost vnitřní kontroly podniku, hlídá bývalý poslanec Oldřich Vojíř, který proslul tím, že z ČD Cargo pobíral neoprávněně odměny. Společnost mu dělá další politik, Libor Joukl, který je pro změnu trestně stíhaný za krajskou zakázku na posypové vozy.

Většinou jde o problémy, které nový zákon nevyřeší a ani vyřešit nemůže, neboť na ČD, a.s. a její dceřiné společnosti nedopadá. Tady bude záležet spíše na vnitřních opatřeních ministerstva. Řadu takových návrhů nabízí výzva Průhledná doprava, kterou jsme ministrovi předložili na počátku tohoto roku. Pomohlo by například včasné zveřejňování jmen kandidátů dozorčích rad, v případě dceřiných společností ČD, a.s. jejich povinné posuzování Řídícím výborem ČD, nebo stanovení kvalifikace pro členy Řídícího výboru ČD,“ uvádí Petr Bouda.

Věříme, že ministerstvo dopravy bude pokračovat v krocích správným směrem. Příkladem může být dobrovolné posílání kandidátů dozorčí rady ČD před vládní výbor pro personální nominace,“ doplnil Michal Voda.

www.pruhlednadoprava.cz

Poznámky:

  1. Návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu čj. 1164/15 schválila vláda dne 22.6.2016.

  2. V rámci iniciativy „Průhledná doprava“ se Dopravní federace NNO v partnerství s organizací Naši politici a ve spolupráci s organizacemi Oživení a Frank Bold zaměřila na sledování kvality a efektivity projektového řízení v oblasti přípravy a realizace investic do dopravní infrastruktury. Druhou sledovanou oblastí je vlastnická politika Ministerstva dopravy ve státem vlastněných podnicích v resortu dopravy a proces nominací do kontrolních orgánů těchto podniků a podřízených organizací. Iniciativa je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více na www.pruhlednadoprava.cz.

  3. Soubor doporučení v oblasti vlastnická politika a nominace, květen 2016 

  4. Analýzy iniciativy Průhledná doprava jsou dostupné na stránce http://pruhlednadoprava.cz/vlastnicka-politika-nominace

  5. Aktuální studie k personální politice vlády „Marné sliby: Nominace do dozorčích rad jsou stále problém“ - http://www.cninp.cz/?p=2138.

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu